Contact Us

HG Architects

Lầu 2, Tòa nhà International Plaza 
343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT:  +84 8 3837 8750
Fax: +84 8 3837 8751

E: giang@hg-architects.com

 

Tel: +84 8 3837 8750 Fax: +84 8 3837 8751